Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aalsmeer

Aalsmeer

50,5%sociaal-cultureel
47,0%ecologisch
56,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,0%
36,6%Politieke participatie60,5%
52,3%Woonomgeving40,2%
55,9%Wonen47,2%
44,0%Veiligheid54,4%
56,2%Onderwijs57,0%
26,2%Gezonde leefstijl28,2%
29,0%Gezondheidszorg64,6%
46,8%Kunst en cultuur30,5%
29,3%Economische participatie66,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,0%Maatschappelijke participatieA
60,5%Politieke participatieB
40,2%WoonomgevingC
47,2%WonenD
54,4%VeiligheidE
57,0%OnderwijsF
28,2%Gezonde leefstijlG
64,6%GezondheidszorgH
30,5%Kunst en cultuurI
66,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,6%
44,1%Water53,0%
37,9%Afval en grondstoffen56,0%
45,9%Energie30,0%
25,5%Natuur en landschap23,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,6%
55,5%Lucht58,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,6%BodemA
53,0%WaterB
56,0%Afval en grondstoffenC
30,0%EnergieD
23,7%Natuur en landschapE
49,6%Externe veiligheid en hinderF
58,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,7%
46,3%Arbeid62,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,0%
34,8%Kennis36,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,7%ConcurrentievermogenA
62,0%ArbeidB
50,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,3%KennisE