Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alkmaar

Alkmaar

49,0%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
50,5%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,2%
36,6%Politieke participatie52,8%
52,3%Woonomgeving41,3%
55,9%Wonen69,4%
44,0%Veiligheid33,1%
56,2%Onderwijs51,5%
26,2%Gezonde leefstijl38,2%
29,0%Gezondheidszorg52,1%
46,8%Kunst en cultuur67,7%
29,3%Economische participatie37,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,2%Maatschappelijke participatieA
52,8%Politieke participatieB
41,3%WoonomgevingC
69,4%WonenD
33,1%VeiligheidE
51,5%OnderwijsF
38,2%Gezonde leefstijlG
52,1%GezondheidszorgH
67,7%Kunst en cultuurI
37,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem60,5%
44,1%Water43,0%
37,9%Afval en grondstoffen47,2%
45,9%Energie49,5%
25,5%Natuur en landschap41,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder54,6%
55,5%Lucht55,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
60,5%BodemA
43,0%WaterB
47,2%Afval en grondstoffenC
49,5%EnergieD
41,6%Natuur en landschapE
54,6%Externe veiligheid en hinderF
55,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,8%
46,3%Arbeid56,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,1%
34,8%Kennis50,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,8%ConcurrentievermogenA
56,7%ArbeidB
52,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,5%KennisE