Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amstelveen

Amstelveen

49,0%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
60,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,6%
36,6%Politieke participatie58,1%
52,3%Woonomgeving40,3%
55,9%Wonen44,0%
44,0%Veiligheid48,1%
56,2%Onderwijs55,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,8%
29,0%Gezondheidszorg62,9%
46,8%Kunst en cultuur47,0%
29,3%Economische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,6%Maatschappelijke participatieA
58,1%Politieke participatieB
40,3%WoonomgevingC
44,0%WonenD
48,1%VeiligheidE
55,7%OnderwijsF
40,8%Gezonde leefstijlG
62,9%GezondheidszorgH
47,0%Kunst en cultuurI
51,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem41,8%
44,1%Water47,3%
37,9%Afval en grondstoffen49,4%
45,9%Energie44,6%
25,5%Natuur en landschap57,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder45,5%
55,5%Lucht62,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
41,8%BodemA
47,3%WaterB
49,4%Afval en grondstoffenC
44,6%EnergieD
57,7%Natuur en landschapE
45,5%Externe veiligheid en hinderF
62,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen71,1%
46,3%Arbeid63,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,7%
34,8%Kennis58,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
71,1%ConcurrentievermogenA
63,8%ArbeidB
47,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,6%KennisE