Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Amsterdam

Amsterdam

44,1%sociaal-cultureel
44,4%ecologisch
63,6%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie28,8%
36,6%Politieke participatie60,2%
52,3%Woonomgeving33,4%
55,9%Wonen51,8%
44,0%Veiligheid30,5%
56,2%Onderwijs56,7%
26,2%Gezonde leefstijl30,0%
29,0%Gezondheidszorg54,7%
46,8%Kunst en cultuur65,6%
29,3%Economische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
28,8%Maatschappelijke participatieA
60,2%Politieke participatieB
33,4%WoonomgevingC
51,8%WonenD
30,5%VeiligheidE
56,7%OnderwijsF
30,0%Gezonde leefstijlG
54,7%GezondheidszorgH
65,6%Kunst en cultuurI
29,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem21,3%
44,1%Water53,0%
37,9%Afval en grondstoffen37,3%
45,9%Energie51,8%
25,5%Natuur en landschap61,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder34,0%
55,5%Lucht51,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
21,3%BodemA
53,0%WaterB
37,3%Afval en grondstoffenC
51,8%EnergieD
61,8%Natuur en landschapE
34,0%Externe veiligheid en hinderF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen69,9%
46,3%Arbeid65,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,0%
34,8%Kennis76,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
69,9%ConcurrentievermogenA
65,6%ArbeidB
49,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
76,7%KennisE