Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beemster

Beemster

50,8%sociaal-cultureel
44,8%ecologisch
42,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,7%
36,6%Politieke participatie64,6%
52,3%Woonomgeving36,3%
55,9%Wonen51,5%
44,0%Veiligheid45,9%
56,2%Onderwijs43,4%
26,2%Gezonde leefstijl41,7%
29,0%Gezondheidszorg64,5%
46,8%Kunst en cultuur33,0%
29,3%Economische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,7%Maatschappelijke participatieA
64,6%Politieke participatieB
36,3%WoonomgevingC
51,5%WonenD
45,9%VeiligheidE
43,4%OnderwijsF
41,7%Gezonde leefstijlG
64,5%GezondheidszorgH
33,0%Kunst en cultuurI
69,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem83,9%
44,1%Water40,3%
37,9%Afval en grondstoffen43,5%
45,9%Energie21,6%
25,5%Natuur en landschap21,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,5%
55,5%Lucht37,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
83,9%BodemA
40,3%WaterB
43,5%Afval en grondstoffenC
21,6%EnergieD
21,4%Natuur en landschapE
65,5%Externe veiligheid en hinderF
37,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen73,1%
46,3%Arbeid55,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden6,4%
34,8%Kennis45,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
73,1%ConcurrentievermogenA
55,6%ArbeidB
33,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
6,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,7%KennisE