Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergen (NH.)

Bergen (NH.)

52,4%sociaal-cultureel
62,5%ecologisch
48,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,6%
36,6%Politieke participatie61,7%
52,3%Woonomgeving48,6%
55,9%Wonen43,1%
44,0%Veiligheid52,6%
56,2%Onderwijs50,4%
26,2%Gezonde leefstijl52,3%
29,0%Gezondheidszorg52,7%
46,8%Kunst en cultuur40,1%
29,3%Economische participatie63,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,6%Maatschappelijke participatieA
61,7%Politieke participatieB
48,6%WoonomgevingC
43,1%WonenD
52,6%VeiligheidE
50,4%OnderwijsF
52,3%Gezonde leefstijlG
52,7%GezondheidszorgH
40,1%Kunst en cultuurI
63,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,0%
44,1%Water57,0%
37,9%Afval en grondstoffen47,9%
45,9%Energie33,0%
25,5%Natuur en landschap80,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder79,1%
55,5%Lucht64,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,0%BodemA
57,0%WaterB
47,9%Afval en grondstoffenC
33,0%EnergieD
80,6%Natuur en landschapE
79,1%Externe veiligheid en hinderF
64,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,6%
46,3%Arbeid45,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
34,8%Kennis42,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,6%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,3%KennisE