Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Beverwijk

Beverwijk

47,1%sociaal-cultureel
43,2%ecologisch
52,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie40,0%
36,6%Politieke participatie50,0%
52,3%Woonomgeving56,3%
55,9%Wonen72,6%
44,0%Veiligheid34,6%
56,2%Onderwijs51,1%
26,2%Gezonde leefstijl35,8%
29,0%Gezondheidszorg50,4%
46,8%Kunst en cultuur43,8%
29,3%Economische participatie36,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
40,0%Maatschappelijke participatieA
50,0%Politieke participatieB
56,3%WoonomgevingC
72,6%WonenD
34,6%VeiligheidE
51,1%OnderwijsF
35,8%Gezonde leefstijlG
50,4%GezondheidszorgH
43,8%Kunst en cultuurI
36,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem49,0%
44,1%Water41,6%
37,9%Afval en grondstoffen43,3%
45,9%Energie42,4%
25,5%Natuur en landschap24,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder50,7%
55,5%Lucht51,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
49,0%BodemA
41,6%WaterB
43,3%Afval en grondstoffenC
42,4%EnergieD
24,2%Natuur en landschapE
50,7%Externe veiligheid en hinderF
51,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,7%
46,3%Arbeid55,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,0%
34,8%Kennis47,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,7%ConcurrentievermogenA
55,9%ArbeidB
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,6%KennisE