Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Blaricum

Blaricum

53,6%sociaal-cultureel
58,6%ecologisch
53,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,1%
36,6%Politieke participatie58,3%
52,3%Woonomgeving56,2%
55,9%Wonen46,0%
44,0%Veiligheid51,4%
56,2%Onderwijs60,4%
26,2%Gezonde leefstijl47,9%
29,0%Gezondheidszorg52,2%
46,8%Kunst en cultuur54,0%
29,3%Economische participatie61,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,1%Maatschappelijke participatieA
58,3%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
46,0%WonenD
51,4%VeiligheidE
60,4%OnderwijsF
47,9%Gezonde leefstijlG
52,2%GezondheidszorgH
54,0%Kunst en cultuurI
61,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,3%
44,1%Water52,3%
37,9%Afval en grondstoffen51,5%
45,9%Energie35,1%
25,5%Natuur en landschap80,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,7%
55,5%Lucht58,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,3%BodemA
52,3%WaterB
51,5%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
80,6%Natuur en landschapE
66,7%Externe veiligheid en hinderF
58,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,3%
46,3%Arbeid48,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden76,0%
34,8%Kennis42,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,3%ConcurrentievermogenA
48,1%ArbeidB
41,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
76,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,7%KennisE