Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bloemendaal

Bloemendaal

58,2%sociaal-cultureel
64,3%ecologisch
51,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,2%
36,6%Politieke participatie64,3%
52,3%Woonomgeving52,7%
55,9%Wonen45,3%
44,0%Veiligheid55,6%
56,2%Onderwijs68,0%
26,2%Gezonde leefstijl52,9%
29,0%Gezondheidszorg54,8%
46,8%Kunst en cultuur63,9%
29,3%Economische participatie68,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,2%Maatschappelijke participatieA
64,3%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
45,3%WonenD
55,6%VeiligheidE
68,0%OnderwijsF
52,9%Gezonde leefstijlG
54,8%GezondheidszorgH
63,9%Kunst en cultuurI
68,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,9%
44,1%Water79,2%
37,9%Afval en grondstoffen49,5%
45,9%Energie19,4%
25,5%Natuur en landschap91,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,5%
55,5%Lucht66,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
78,9%BodemA
79,2%WaterB
49,5%Afval en grondstoffenC
19,4%EnergieD
91,4%Natuur en landschapE
65,5%Externe veiligheid en hinderF
66,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,9%
46,3%Arbeid49,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,3%
34,8%Kennis51,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,9%ConcurrentievermogenA
49,1%ArbeidB
53,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,9%KennisE