Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Castricum

Castricum

55,7%sociaal-cultureel
57,8%ecologisch
53,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,8%
36,6%Politieke participatie61,2%
52,3%Woonomgeving54,1%
55,9%Wonen55,6%
44,0%Veiligheid54,0%
56,2%Onderwijs60,7%
26,2%Gezonde leefstijl55,6%
29,0%Gezondheidszorg57,7%
46,8%Kunst en cultuur35,5%
29,3%Economische participatie71,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,8%Maatschappelijke participatieA
61,2%Politieke participatieB
54,1%WoonomgevingC
55,6%WonenD
54,0%VeiligheidE
60,7%OnderwijsF
55,6%Gezonde leefstijlG
57,7%GezondheidszorgH
35,5%Kunst en cultuurI
71,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,9%
44,1%Water42,4%
37,9%Afval en grondstoffen51,5%
45,9%Energie43,3%
25,5%Natuur en landschap72,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder65,4%
55,5%Lucht63,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,9%BodemA
42,4%WaterB
51,5%Afval en grondstoffenC
43,3%EnergieD
72,9%Natuur en landschapE
65,4%Externe veiligheid en hinderF
63,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,4%
46,3%Arbeid55,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
34,8%Kennis51,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,4%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
43,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,1%KennisE