Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Diemen

Diemen

44,5%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
59,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,1%
36,6%Politieke participatie56,0%
52,3%Woonomgeving37,3%
55,9%Wonen57,2%
44,0%Veiligheid35,9%
56,2%Onderwijs51,5%
26,2%Gezonde leefstijl34,3%
29,0%Gezondheidszorg57,3%
46,8%Kunst en cultuur28,5%
29,3%Economische participatie40,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,1%Maatschappelijke participatieA
56,0%Politieke participatieB
37,3%WoonomgevingC
57,2%WonenD
35,9%VeiligheidE
51,5%OnderwijsF
34,3%Gezonde leefstijlG
57,3%GezondheidszorgH
28,5%Kunst en cultuurI
40,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,1%
44,1%Water57,8%
37,9%Afval en grondstoffen39,5%
45,9%Energie42,8%
25,5%Natuur en landschap65,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder57,3%
55,5%Lucht46,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,1%BodemA
57,8%WaterB
39,5%Afval en grondstoffenC
42,8%EnergieD
65,0%Natuur en landschapE
57,3%Externe veiligheid en hinderF
46,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen69,2%
46,3%Arbeid69,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid57,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,5%
34,8%Kennis55,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
69,2%ConcurrentievermogenA
69,7%ArbeidB
57,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,6%KennisE