Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Edam-Volendam

Edam-Volendam

55,2%sociaal-cultureel
52,2%ecologisch
47,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,1%
36,6%Politieke participatie60,2%
52,3%Woonomgeving45,6%
55,9%Wonen45,0%
44,0%Veiligheid63,1%
56,2%Onderwijs58,9%
26,2%Gezonde leefstijl39,8%
29,0%Gezondheidszorg58,0%
46,8%Kunst en cultuur52,7%
29,3%Economische participatie72,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,1%Maatschappelijke participatieA
60,2%Politieke participatieB
45,6%WoonomgevingC
45,0%WonenD
63,1%VeiligheidE
58,9%OnderwijsF
39,8%Gezonde leefstijlG
58,0%GezondheidszorgH
52,7%Kunst en cultuurI
72,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem67,0%
44,1%Water50,3%
37,9%Afval en grondstoffen36,4%
45,9%Energie33,9%
25,5%Natuur en landschap48,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder64,4%
55,5%Lucht64,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
67,0%BodemA
50,3%WaterB
36,4%Afval en grondstoffenC
33,9%EnergieD
48,7%Natuur en landschapE
64,4%Externe veiligheid en hinderF
64,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen69,6%
46,3%Arbeid59,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid29,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,1%
34,8%Kennis31,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
69,6%ConcurrentievermogenA
59,4%ArbeidB
29,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,6%KennisE