Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Enkhuizen

Enkhuizen

51,1%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
46,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,6%
36,6%Politieke participatie49,7%
52,3%Woonomgeving46,0%
55,9%Wonen64,9%
44,0%Veiligheid40,0%
56,2%Onderwijs51,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,1%
29,0%Gezondheidszorg59,1%
46,8%Kunst en cultuur63,9%
29,3%Economische participatie43,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,6%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
46,0%WoonomgevingC
64,9%WonenD
40,0%VeiligheidE
51,7%OnderwijsF
40,1%Gezonde leefstijlG
59,1%GezondheidszorgH
63,9%Kunst en cultuurI
43,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,8%
44,1%Water46,4%
37,9%Afval en grondstoffen47,5%
45,9%Energie33,1%
25,5%Natuur en landschap29,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder72,8%
55,5%Lucht67,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,8%BodemA
46,4%WaterB
47,5%Afval en grondstoffenC
33,1%EnergieD
29,7%Natuur en landschapE
72,8%Externe veiligheid en hinderF
67,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,4%
46,3%Arbeid51,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden34,9%
34,8%Kennis47,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,4%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
46,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
34,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,4%KennisE