Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

45,9%sociaal-cultureel
41,2%ecologisch
59,9%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie39,5%
36,6%Politieke participatie41,0%
52,3%Woonomgeving49,1%
55,9%Wonen51,4%
44,0%Veiligheid41,6%
56,2%Onderwijs50,7%
26,2%Gezonde leefstijl35,3%
29,0%Gezondheidszorg61,4%
46,8%Kunst en cultuur31,4%
29,3%Economische participatie57,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
39,5%Maatschappelijke participatieA
41,0%Politieke participatieB
49,1%WoonomgevingC
51,4%WonenD
41,6%VeiligheidE
50,7%OnderwijsF
35,3%Gezonde leefstijlG
61,4%GezondheidszorgH
31,4%Kunst en cultuurI
57,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem41,3%
44,1%Water52,0%
37,9%Afval en grondstoffen42,7%
45,9%Energie41,7%
25,5%Natuur en landschap22,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder47,0%
55,5%Lucht40,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
41,3%BodemA
52,0%WaterB
42,7%Afval en grondstoffenC
41,7%EnergieD
22,6%Natuur en landschapE
47,0%Externe veiligheid en hinderF
40,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen67,0%
46,3%Arbeid68,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
34,8%Kennis55,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
67,0%ConcurrentievermogenA
68,3%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,1%KennisE