Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heemskerk

Heemskerk

50,1%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
50,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,6%
36,6%Politieke participatie52,8%
52,3%Woonomgeving59,7%
55,9%Wonen65,9%
44,0%Veiligheid47,6%
56,2%Onderwijs53,8%
26,2%Gezonde leefstijl37,9%
29,0%Gezondheidszorg53,2%
46,8%Kunst en cultuur39,1%
29,3%Economische participatie48,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,6%Maatschappelijke participatieA
52,8%Politieke participatieB
59,7%WoonomgevingC
65,9%WonenD
47,6%VeiligheidE
53,8%OnderwijsF
37,9%Gezonde leefstijlG
53,2%GezondheidszorgH
39,1%Kunst en cultuurI
48,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem57,4%
44,1%Water44,2%
37,9%Afval en grondstoffen39,5%
45,9%Energie50,1%
25,5%Natuur en landschap75,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,8%
55,5%Lucht65,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
57,4%BodemA
44,2%WaterB
39,5%Afval en grondstoffenC
50,1%EnergieD
75,8%Natuur en landschapE
59,8%Externe veiligheid en hinderF
65,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,3%
46,3%Arbeid53,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,8%
34,8%Kennis33,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,3%ConcurrentievermogenA
53,7%ArbeidB
44,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,6%KennisE