Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heemstede

Heemstede

56,0%sociaal-cultureel
54,7%ecologisch
49,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie54,6%
36,6%Politieke participatie63,4%
52,3%Woonomgeving55,9%
55,9%Wonen50,2%
44,0%Veiligheid57,5%
56,2%Onderwijs68,6%
26,2%Gezonde leefstijl44,0%
29,0%Gezondheidszorg59,5%
46,8%Kunst en cultuur40,0%
29,3%Economische participatie66,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
54,6%Maatschappelijke participatieA
63,4%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
50,2%WonenD
57,5%VeiligheidE
68,6%OnderwijsF
44,0%Gezonde leefstijlG
59,5%GezondheidszorgH
40,0%Kunst en cultuurI
66,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,6%
44,1%Water73,6%
37,9%Afval en grondstoffen28,7%
45,9%Energie38,7%
25,5%Natuur en landschap71,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder52,4%
55,5%Lucht67,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,6%BodemA
73,6%WaterB
28,7%Afval en grondstoffenC
38,7%EnergieD
71,3%Natuur en landschapE
52,4%Externe veiligheid en hinderF
67,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,9%
46,3%Arbeid48,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,6%
34,8%Kennis46,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,9%ConcurrentievermogenA
48,9%ArbeidB
53,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,9%KennisE