Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerhugowaard

Heerhugowaard

48,6%sociaal-cultureel
45,9%ecologisch
52,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,8%
36,6%Politieke participatie49,9%
52,3%Woonomgeving45,5%
55,9%Wonen66,4%
44,0%Veiligheid41,9%
56,2%Onderwijs50,1%
26,2%Gezonde leefstijl38,2%
29,0%Gezondheidszorg57,7%
46,8%Kunst en cultuur32,2%
29,3%Economische participatie53,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,8%Maatschappelijke participatieA
49,9%Politieke participatieB
45,5%WoonomgevingC
66,4%WonenD
41,9%VeiligheidE
50,1%OnderwijsF
38,2%Gezonde leefstijlG
57,7%GezondheidszorgH
32,2%Kunst en cultuurI
53,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem59,3%
44,1%Water41,5%
37,9%Afval en grondstoffen38,1%
45,9%Energie45,5%
25,5%Natuur en landschap21,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,3%
55,5%Lucht64,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
59,3%BodemA
41,5%WaterB
38,1%Afval en grondstoffenC
45,5%EnergieD
21,2%Natuur en landschapE
51,3%Externe veiligheid en hinderF
64,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,9%
46,3%Arbeid55,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,0%
34,8%Kennis48,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,9%ConcurrentievermogenA
55,6%ArbeidB
49,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,9%KennisE