Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heiloo

Heiloo

55,6%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
53,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie60,0%
36,6%Politieke participatie62,5%
52,3%Woonomgeving50,2%
55,9%Wonen52,1%
44,0%Veiligheid52,7%
56,2%Onderwijs76,1%
26,2%Gezonde leefstijl50,9%
29,0%Gezondheidszorg53,6%
46,8%Kunst en cultuur31,3%
29,3%Economische participatie66,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
60,0%Maatschappelijke participatieA
62,5%Politieke participatieB
50,2%WoonomgevingC
52,1%WonenD
52,7%VeiligheidE
76,1%OnderwijsF
50,9%Gezonde leefstijlG
53,6%GezondheidszorgH
31,3%Kunst en cultuurI
66,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem63,1%
44,1%Water29,7%
37,9%Afval en grondstoffen44,3%
45,9%Energie42,1%
25,5%Natuur en landschap65,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,0%
55,5%Lucht65,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
63,1%BodemA
29,7%WaterB
44,3%Afval en grondstoffenC
42,1%EnergieD
65,3%Natuur en landschapE
51,0%Externe veiligheid en hinderF
65,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,1%
46,3%Arbeid50,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
34,8%Kennis49,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,1%ConcurrentievermogenA
50,1%ArbeidB
53,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,5%KennisE