Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Den Helder

Den Helder

44,7%sociaal-cultureel
51,9%ecologisch
45,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,6%
36,6%Politieke participatie39,9%
52,3%Woonomgeving46,5%
55,9%Wonen63,1%
44,0%Veiligheid38,1%
56,2%Onderwijs45,2%
26,2%Gezonde leefstijl47,3%
29,0%Gezondheidszorg39,6%
46,8%Kunst en cultuur48,4%
29,3%Economische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,6%Maatschappelijke participatieA
39,9%Politieke participatieB
46,5%WoonomgevingC
63,1%WonenD
38,1%VeiligheidE
45,2%OnderwijsF
47,3%Gezonde leefstijlG
39,6%GezondheidszorgH
48,4%Kunst en cultuurI
31,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
44,1%Water38,9%
37,9%Afval en grondstoffen40,7%
45,9%Energie40,8%
25,5%Natuur en landschap60,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder66,0%
55,5%Lucht62,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,5%BodemA
38,9%WaterB
40,7%Afval en grondstoffenC
40,8%EnergieD
60,9%Natuur en landschapE
66,0%Externe veiligheid en hinderF
62,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen50,6%
46,3%Arbeid51,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
34,8%Kennis24,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
50,6%ConcurrentievermogenA
51,3%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,0%KennisE