Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hoorn

Hoorn

48,1%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
48,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,3%
36,6%Politieke participatie52,1%
52,3%Woonomgeving39,9%
55,9%Wonen69,1%
44,0%Veiligheid34,7%
56,2%Onderwijs51,6%
26,2%Gezonde leefstijl39,7%
29,0%Gezondheidszorg55,6%
46,8%Kunst en cultuur62,1%
29,3%Economische participatie38,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,3%Maatschappelijke participatieA
52,1%Politieke participatieB
39,9%WoonomgevingC
69,1%WonenD
34,7%VeiligheidE
51,6%OnderwijsF
39,7%Gezonde leefstijlG
55,6%GezondheidszorgH
62,1%Kunst en cultuurI
38,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,2%
44,1%Water52,4%
37,9%Afval en grondstoffen44,2%
45,9%Energie51,6%
25,5%Natuur en landschap22,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,9%
55,5%Lucht67,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,2%BodemA
52,4%WaterB
44,2%Afval en grondstoffenC
51,6%EnergieD
22,2%Natuur en landschapE
55,9%Externe veiligheid en hinderF
67,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen53,3%
46,3%Arbeid52,9%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,7%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
34,8%Kennis43,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
53,3%ConcurrentievermogenA
52,9%ArbeidB
44,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,1%KennisE