Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Huizen

Huizen

50,5%sociaal-cultureel
59,6%ecologisch
54,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie49,6%
36,6%Politieke participatie56,3%
52,3%Woonomgeving60,6%
55,9%Wonen60,0%
44,0%Veiligheid47,3%
56,2%Onderwijs55,7%
26,2%Gezonde leefstijl40,9%
29,0%Gezondheidszorg50,3%
46,8%Kunst en cultuur37,8%
29,3%Economische participatie46,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
49,6%Maatschappelijke participatieA
56,3%Politieke participatieB
60,6%WoonomgevingC
60,0%WonenD
47,3%VeiligheidE
55,7%OnderwijsF
40,9%Gezonde leefstijlG
50,3%GezondheidszorgH
37,8%Kunst en cultuurI
46,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem45,3%
44,1%Water65,3%
37,9%Afval en grondstoffen51,4%
45,9%Energie46,6%
25,5%Natuur en landschap80,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder61,0%
55,5%Lucht67,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
45,3%BodemA
65,3%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
46,6%EnergieD
80,7%Natuur en landschapE
61,0%Externe veiligheid en hinderF
67,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,2%
46,3%Arbeid51,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,3%
34,8%Kennis59,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,2%ConcurrentievermogenA
51,3%ArbeidB
46,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,8%KennisE