Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landsmeer

Landsmeer

49,1%sociaal-cultureel
58,6%ecologisch
51,8%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie55,8%
36,6%Politieke participatie65,9%
52,3%Woonomgeving36,3%
55,9%Wonen43,2%
44,0%Veiligheid50,7%
56,2%Onderwijs49,6%
26,2%Gezonde leefstijl38,0%
29,0%Gezondheidszorg57,7%
46,8%Kunst en cultuur29,4%
29,3%Economische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
55,8%Maatschappelijke participatieA
65,9%Politieke participatieB
36,3%WoonomgevingC
43,2%WonenD
50,7%VeiligheidE
49,6%OnderwijsF
38,0%Gezonde leefstijlG
57,7%GezondheidszorgH
29,4%Kunst en cultuurI
64,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem78,7%
44,1%Water49,0%
37,9%Afval en grondstoffen41,5%
45,9%Energie34,7%
25,5%Natuur en landschap70,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder73,5%
55,5%Lucht62,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
78,7%BodemA
49,0%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
70,2%Natuur en landschapE
73,5%Externe veiligheid en hinderF
62,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen68,9%
46,3%Arbeid53,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid27,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,3%
34,8%Kennis65,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
68,9%ConcurrentievermogenA
53,4%ArbeidB
27,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
65,4%KennisE