Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Langedijk

Langedijk

57,7%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
53,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie62,9%
36,6%Politieke participatie57,5%
52,3%Woonomgeving53,5%
55,9%Wonen59,4%
44,0%Veiligheid54,0%
56,2%Onderwijs63,6%
26,2%Gezonde leefstijl52,1%
29,0%Gezondheidszorg63,7%
46,8%Kunst en cultuur45,6%
29,3%Economische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
62,9%Maatschappelijke participatieA
57,5%Politieke participatieB
53,5%WoonomgevingC
59,4%WonenD
54,0%VeiligheidE
63,6%OnderwijsF
52,1%Gezonde leefstijlG
63,7%GezondheidszorgH
45,6%Kunst en cultuurI
64,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,8%
44,1%Water44,6%
37,9%Afval en grondstoffen46,2%
45,9%Energie40,1%
25,5%Natuur en landschap28,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder55,5%
55,5%Lucht66,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
61,8%BodemA
44,6%WaterB
46,2%Afval en grondstoffenC
40,1%EnergieD
28,0%Natuur en landschapE
55,5%Externe veiligheid en hinderF
66,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,3%
46,3%Arbeid55,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,9%
34,8%Kennis48,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,3%ConcurrentievermogenA
55,8%ArbeidB
45,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,6%KennisE