Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Laren (NH.)

Laren (NH.)

54,8%sociaal-cultureel
50,6%ecologisch
45,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,5%
36,6%Politieke participatie61,3%
52,3%Woonomgeving54,0%
55,9%Wonen42,5%
44,0%Veiligheid47,5%
56,2%Onderwijs65,9%
26,2%Gezonde leefstijl49,4%
29,0%Gezondheidszorg52,9%
46,8%Kunst en cultuur61,3%
29,3%Economische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,5%Maatschappelijke participatieA
61,3%Politieke participatieB
54,0%WoonomgevingC
42,5%WonenD
47,5%VeiligheidE
65,9%OnderwijsF
49,4%Gezonde leefstijlG
52,9%GezondheidszorgH
61,3%Kunst en cultuurI
59,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem55,7%
44,1%Water21,9%
37,9%Afval en grondstoffen51,4%
45,9%Energie32,4%
25,5%Natuur en landschap80,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,2%
55,5%Lucht52,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
55,7%BodemA
21,9%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
32,4%EnergieD
80,8%Natuur en landschapE
59,2%Externe veiligheid en hinderF
52,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,1%
46,3%Arbeid48,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid41,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,3%
34,8%Kennis42,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,1%ConcurrentievermogenA
48,1%ArbeidB
41,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,9%KennisE