Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Medemblik

Medemblik

52,4%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
48,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie57,9%
36,6%Politieke participatie50,9%
52,3%Woonomgeving47,7%
55,9%Wonen62,3%
44,0%Veiligheid51,2%
56,2%Onderwijs57,4%
26,2%Gezonde leefstijl41,5%
29,0%Gezondheidszorg59,5%
46,8%Kunst en cultuur36,2%
29,3%Economische participatie59,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
57,9%Maatschappelijke participatieA
50,9%Politieke participatieB
47,7%WoonomgevingC
62,3%WonenD
51,2%VeiligheidE
57,4%OnderwijsF
41,5%Gezonde leefstijlG
59,5%GezondheidszorgH
36,2%Kunst en cultuurI
59,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem68,9%
44,1%Water52,4%
37,9%Afval en grondstoffen54,7%
45,9%Energie30,2%
25,5%Natuur en landschap21,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder79,1%
55,5%Lucht48,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
68,9%BodemA
52,4%WaterB
54,7%Afval en grondstoffenC
30,2%EnergieD
21,3%Natuur en landschapE
79,1%Externe veiligheid en hinderF
48,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,5%
46,3%Arbeid56,4%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
34,8%Kennis35,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,5%ConcurrentievermogenA
56,4%ArbeidB
38,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,3%KennisE