Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oostzaan

Oostzaan

49,9%sociaal-cultureel
57,8%ecologisch
47,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,6%
36,6%Politieke participatie61,6%
52,3%Woonomgeving37,7%
55,9%Wonen54,8%
44,0%Veiligheid50,1%
56,2%Onderwijs59,4%
26,2%Gezonde leefstijl33,5%
29,0%Gezondheidszorg58,2%
46,8%Kunst en cultuur25,7%
29,3%Economische participatie65,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,6%Maatschappelijke participatieA
61,6%Politieke participatieB
37,7%WoonomgevingC
54,8%WonenD
50,1%VeiligheidE
59,4%OnderwijsF
33,5%Gezonde leefstijlG
58,2%GezondheidszorgH
25,7%Kunst en cultuurI
65,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,2%
44,1%Water51,7%
37,9%Afval en grondstoffen54,2%
45,9%Energie37,0%
25,5%Natuur en landschap75,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder69,3%
55,5%Lucht53,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
64,2%BodemA
51,7%WaterB
54,2%Afval en grondstoffenC
37,0%EnergieD
75,6%Natuur en landschapE
69,3%Externe veiligheid en hinderF
53,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen68,9%
46,3%Arbeid58,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden21,5%
34,8%Kennis50,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
68,9%ConcurrentievermogenA
58,1%ArbeidB
40,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
21,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,7%KennisE