Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Opmeer

Opmeer

52,6%sociaal-cultureel
52,5%ecologisch
51,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie59,3%
36,6%Politieke participatie52,8%
52,3%Woonomgeving50,6%
55,9%Wonen53,1%
44,0%Veiligheid59,5%
56,2%Onderwijs44,8%
26,2%Gezonde leefstijl39,2%
29,0%Gezondheidszorg60,2%
46,8%Kunst en cultuur35,6%
29,3%Economische participatie71,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
59,3%Maatschappelijke participatieA
52,8%Politieke participatieB
50,6%WoonomgevingC
53,1%WonenD
59,5%VeiligheidE
44,8%OnderwijsF
39,2%Gezonde leefstijlG
60,2%GezondheidszorgH
35,6%Kunst en cultuurI
71,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem75,7%
44,1%Water50,8%
37,9%Afval en grondstoffen50,2%
45,9%Energie38,4%
25,5%Natuur en landschap20,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder81,8%
55,5%Lucht50,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
75,7%BodemA
50,8%WaterB
50,2%Afval en grondstoffenC
38,4%EnergieD
20,0%Natuur en landschapE
81,8%Externe veiligheid en hinderF
50,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,3%
46,3%Arbeid59,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,1%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
34,8%Kennis34,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,3%ConcurrentievermogenA
59,1%ArbeidB
50,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,0%KennisE