Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ouder-Amstel

Ouder-Amstel

52,3%sociaal-cultureel
45,6%ecologisch
64,0%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,3%
36,6%Politieke participatie64,9%
52,3%Woonomgeving39,7%
55,9%Wonen53,7%
44,0%Veiligheid37,9%
56,2%Onderwijs58,9%
26,2%Gezonde leefstijl47,6%
29,0%Gezondheidszorg63,2%
46,8%Kunst en cultuur46,4%
29,3%Economische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,3%Maatschappelijke participatieA
64,9%Politieke participatieB
39,7%WoonomgevingC
53,7%WonenD
37,9%VeiligheidE
58,9%OnderwijsF
47,6%Gezonde leefstijlG
63,2%GezondheidszorgH
46,4%Kunst en cultuurI
54,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,5%
44,1%Water40,0%
37,9%Afval en grondstoffen57,5%
45,9%Energie45,1%
25,5%Natuur en landschap45,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder44,5%
55,5%Lucht33,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,5%BodemA
40,0%WaterB
57,5%Afval en grondstoffenC
45,1%EnergieD
45,1%Natuur en landschapE
44,5%Externe veiligheid en hinderF
33,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen74,2%
46,3%Arbeid67,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid53,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
34,8%Kennis65,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
74,2%ConcurrentievermogenA
67,0%ArbeidB
53,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
65,5%KennisE