Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Purmerend

Purmerend

42,9%sociaal-cultureel
54,4%ecologisch
51,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie32,8%
36,6%Politieke participatie37,6%
52,3%Woonomgeving43,6%
55,9%Wonen65,2%
44,0%Veiligheid40,2%
56,2%Onderwijs47,8%
26,2%Gezonde leefstijl30,6%
29,0%Gezondheidszorg47,1%
46,8%Kunst en cultuur44,6%
29,3%Economische participatie39,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
32,8%Maatschappelijke participatieA
37,6%Politieke participatieB
43,6%WoonomgevingC
65,2%WonenD
40,2%VeiligheidE
47,8%OnderwijsF
30,6%Gezonde leefstijlG
47,1%GezondheidszorgH
44,6%Kunst en cultuurI
39,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem54,4%
44,1%Water47,2%
37,9%Afval en grondstoffen39,1%
45,9%Energie55,3%
25,5%Natuur en landschap64,7%
55,1%Externe veiligheid en hinder48,8%
55,5%Lucht71,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
54,4%BodemA
47,2%WaterB
39,1%Afval en grondstoffenC
55,3%EnergieD
64,7%Natuur en landschapE
48,8%Externe veiligheid en hinderF
71,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,7%
46,3%Arbeid52,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid36,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,0%
34,8%Kennis46,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,7%ConcurrentievermogenA
52,6%ArbeidB
36,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,1%KennisE