Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Texel

Texel

53,2%sociaal-cultureel
56,1%ecologisch
46,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie50,2%
36,6%Politieke participatie59,6%
52,3%Woonomgeving54,8%
55,9%Wonen45,2%
44,0%Veiligheid56,5%
56,2%Onderwijs41,5%
26,2%Gezonde leefstijl50,9%
29,0%Gezondheidszorg53,0%
46,8%Kunst en cultuur53,1%
29,3%Economische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
50,2%Maatschappelijke participatieA
59,6%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
45,2%WonenD
56,5%VeiligheidE
41,5%OnderwijsF
50,9%Gezonde leefstijlG
53,0%GezondheidszorgH
53,1%Kunst en cultuurI
67,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem86,5%
44,1%Water63,9%
37,9%Afval en grondstoffen30,3%
45,9%Energie27,8%
25,5%Natuur en landschap52,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder93,3%
55,5%Lucht38,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
86,5%BodemA
63,9%WaterB
30,3%Afval en grondstoffenC
27,8%EnergieD
52,2%Natuur en landschapE
93,3%Externe veiligheid en hinderF
38,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,3%
46,3%Arbeid57,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid52,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,6%
34,8%Kennis42,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,3%ConcurrentievermogenA
57,2%ArbeidB
52,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,4%KennisE