Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uitgeest

Uitgeest

54,4%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
42,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie44,2%
36,6%Politieke participatie59,9%
52,3%Woonomgeving58,6%
55,9%Wonen57,6%
44,0%Veiligheid56,5%
56,2%Onderwijs54,2%
26,2%Gezonde leefstijl41,1%
29,0%Gezondheidszorg66,0%
46,8%Kunst en cultuur34,3%
29,3%Economische participatie71,1%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
44,2%Maatschappelijke participatieA
59,9%Politieke participatieB
58,6%WoonomgevingC
57,6%WonenD
56,5%VeiligheidE
54,2%OnderwijsF
41,1%Gezonde leefstijlG
66,0%GezondheidszorgH
34,3%Kunst en cultuurI
71,1%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem66,0%
44,1%Water43,4%
37,9%Afval en grondstoffen52,0%
45,9%Energie41,9%
25,5%Natuur en landschap36,2%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,1%
55,5%Lucht47,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
66,0%BodemA
43,4%WaterB
52,0%Afval en grondstoffenC
41,9%EnergieD
36,2%Natuur en landschapE
51,1%Externe veiligheid en hinderF
47,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,2%
46,3%Arbeid60,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden10,8%
34,8%Kennis49,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,2%ConcurrentievermogenA
60,1%ArbeidB
38,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
10,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,8%KennisE