Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Uithoorn

Uithoorn

48,3%sociaal-cultureel
44,1%ecologisch
56,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,0%
36,6%Politieke participatie58,2%
52,3%Woonomgeving35,5%
55,9%Wonen54,1%
44,0%Veiligheid50,8%
56,2%Onderwijs52,9%
26,2%Gezonde leefstijl35,6%
29,0%Gezondheidszorg60,9%
46,8%Kunst en cultuur25,1%
29,3%Economische participatie58,2%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,0%Maatschappelijke participatieA
58,2%Politieke participatieB
35,5%WoonomgevingC
54,1%WonenD
50,8%VeiligheidE
52,9%OnderwijsF
35,6%Gezonde leefstijlG
60,9%GezondheidszorgH
25,1%Kunst en cultuurI
58,2%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,8%
44,1%Water52,7%
37,9%Afval en grondstoffen51,1%
45,9%Energie29,9%
25,5%Natuur en landschap22,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder40,5%
55,5%Lucht61,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,8%BodemA
52,7%WaterB
51,1%Afval en grondstoffenC
29,9%EnergieD
22,1%Natuur en landschapE
40,5%Externe veiligheid en hinderF
61,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen66,7%
46,3%Arbeid58,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid49,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
34,8%Kennis61,6%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
66,7%ConcurrentievermogenA
58,8%ArbeidB
49,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,6%KennisE