Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Velsen

Velsen

46,4%sociaal-cultureel
44,0%ecologisch
55,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,3%
36,6%Politieke participatie45,5%
52,3%Woonomgeving40,6%
55,9%Wonen63,9%
44,0%Veiligheid40,7%
56,2%Onderwijs52,0%
26,2%Gezonde leefstijl38,9%
29,0%Gezondheidszorg52,0%
46,8%Kunst en cultuur33,7%
29,3%Economische participatie44,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,3%Maatschappelijke participatieA
45,5%Politieke participatieB
40,6%WoonomgevingC
63,9%WonenD
40,7%VeiligheidE
52,0%OnderwijsF
38,9%Gezonde leefstijlG
52,0%GezondheidszorgH
33,7%Kunst en cultuurI
44,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,5%
44,1%Water59,5%
37,9%Afval en grondstoffen31,4%
45,9%Energie29,1%
25,5%Natuur en landschap74,5%
55,1%Externe veiligheid en hinder35,5%
55,5%Lucht27,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,5%BodemA
59,5%WaterB
31,4%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
74,5%Natuur en landschapE
35,5%Externe veiligheid en hinderF
27,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen50,1%
46,3%Arbeid59,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid48,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
34,8%Kennis57,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
50,1%ConcurrentievermogenA
59,0%ArbeidB
48,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,0%KennisE