Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Weesp

Weesp

54,4%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
51,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,8%
36,6%Politieke participatie57,3%
52,3%Woonomgeving57,7%
55,9%Wonen66,3%
44,0%Veiligheid56,5%
56,2%Onderwijs63,7%
26,2%Gezonde leefstijl38,3%
29,0%Gezondheidszorg56,1%
46,8%Kunst en cultuur59,9%
29,3%Economische participatie41,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,8%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
66,3%WonenD
56,5%VeiligheidE
63,7%OnderwijsF
38,3%Gezonde leefstijlG
56,1%GezondheidszorgH
59,9%Kunst en cultuurI
41,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem53,2%
44,1%Water69,1%
37,9%Afval en grondstoffen51,4%
45,9%Energie36,0%
25,5%Natuur en landschap37,1%
55,1%Externe veiligheid en hinder49,7%
55,5%Lucht55,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
53,2%BodemA
69,1%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
36,0%EnergieD
37,1%Natuur en landschapE
49,7%Externe veiligheid en hinderF
55,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,0%
46,3%Arbeid55,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,9%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
34,8%Kennis69,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,0%ConcurrentievermogenA
55,7%ArbeidB
38,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
69,1%KennisE