Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zandvoort

Zandvoort

45,5%sociaal-cultureel
61,4%ecologisch
50,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie46,1%
36,6%Politieke participatie55,7%
52,3%Woonomgeving51,0%
55,9%Wonen55,1%
44,0%Veiligheid35,3%
56,2%Onderwijs52,4%
26,2%Gezonde leefstijl40,0%
29,0%Gezondheidszorg38,9%
46,8%Kunst en cultuur46,2%
29,3%Economische participatie34,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
46,1%Maatschappelijke participatieA
55,7%Politieke participatieB
51,0%WoonomgevingC
55,1%WonenD
35,3%VeiligheidE
52,4%OnderwijsF
40,0%Gezonde leefstijlG
38,9%GezondheidszorgH
46,2%Kunst en cultuurI
34,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem70,0%
44,1%Water65,6%
37,9%Afval en grondstoffen36,8%
45,9%Energie30,1%
25,5%Natuur en landschap88,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder67,5%
55,5%Lucht71,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
70,0%BodemA
65,6%WaterB
36,8%Afval en grondstoffenC
30,1%EnergieD
88,6%Natuur en landschapE
67,5%Externe veiligheid en hinderF
71,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,1%
46,3%Arbeid45,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,3%
34,8%Kennis35,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,1%ConcurrentievermogenA
45,3%ArbeidB
50,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,5%KennisE