Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaanstad

Zaanstad

45,4%sociaal-cultureel
43,2%ecologisch
52,8%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie40,3%
36,6%Politieke participatie51,9%
52,3%Woonomgeving35,6%
55,9%Wonen65,3%
44,0%Veiligheid39,7%
56,2%Onderwijs53,1%
26,2%Gezonde leefstijl36,4%
29,0%Gezondheidszorg46,8%
46,8%Kunst en cultuur52,3%
29,3%Economische participatie33,0%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
40,3%Maatschappelijke participatieA
51,9%Politieke participatieB
35,6%WoonomgevingC
65,3%WonenD
39,7%VeiligheidE
53,1%OnderwijsF
36,4%Gezonde leefstijlG
46,8%GezondheidszorgH
52,3%Kunst en cultuurI
33,0%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem32,4%
44,1%Water56,3%
37,9%Afval en grondstoffen35,8%
45,9%Energie33,6%
25,5%Natuur en landschap42,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder47,5%
55,5%Lucht54,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
32,4%BodemA
56,3%WaterB
35,8%Afval en grondstoffenC
33,6%EnergieD
42,0%Natuur en landschapE
47,5%Externe veiligheid en hinderF
54,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,6%
46,3%Arbeid53,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid46,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
34,8%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,6%ConcurrentievermogenA
53,1%ArbeidB
46,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE