Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alblasserdam

Alblasserdam

47,0%sociaal-cultureel
48,7%ecologisch
51,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie39,0%
36,6%Politieke participatie51,5%
52,3%Woonomgeving47,7%
55,9%Wonen60,9%
44,0%Veiligheid45,7%
56,2%Onderwijs44,6%
26,2%Gezonde leefstijl39,3%
29,0%Gezondheidszorg43,2%
46,8%Kunst en cultuur45,5%
29,3%Economische participatie52,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
39,0%Maatschappelijke participatieA
51,5%Politieke participatieB
47,7%WoonomgevingC
60,9%WonenD
45,7%VeiligheidE
44,6%OnderwijsF
39,3%Gezonde leefstijlG
43,2%GezondheidszorgH
45,5%Kunst en cultuurI
52,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem50,7%
44,1%Water55,3%
37,9%Afval en grondstoffen55,9%
45,9%Energie31,9%
25,5%Natuur en landschap57,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,4%
55,5%Lucht43,1%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
50,7%BodemA
55,3%WaterB
55,9%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
57,9%Natuur en landschapE
46,4%Externe veiligheid en hinderF
43,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,9%
46,3%Arbeid57,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid30,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,4%
34,8%Kennis46,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,9%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
30,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,9%KennisE