Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

49,9%sociaal-cultureel
48,0%ecologisch
52,1%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie51,1%
36,6%Politieke participatie58,1%
52,3%Woonomgeving37,5%
55,9%Wonen61,9%
44,0%Veiligheid44,8%
56,2%Onderwijs54,6%
26,2%Gezonde leefstijl42,6%
29,0%Gezondheidszorg55,9%
46,8%Kunst en cultuur37,1%
29,3%Economische participatie55,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
51,1%Maatschappelijke participatieA
58,1%Politieke participatieB
37,5%WoonomgevingC
61,9%WonenD
44,8%VeiligheidE
54,6%OnderwijsF
42,6%Gezonde leefstijlG
55,9%GezondheidszorgH
37,1%Kunst en cultuurI
55,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,0%
44,1%Water60,4%
37,9%Afval en grondstoffen48,7%
45,9%Energie47,9%
25,5%Natuur en landschap35,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder42,1%
55,5%Lucht61,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,0%BodemA
60,4%WaterB
48,7%Afval en grondstoffenC
47,9%EnergieD
35,4%Natuur en landschapE
42,1%Externe veiligheid en hinderF
61,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,1%
46,3%Arbeid59,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid50,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,5%
34,8%Kennis54,0%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,1%ConcurrentievermogenA
59,3%ArbeidB
50,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,0%KennisE