Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Barendrecht

Barendrecht

47,9%sociaal-cultureel
44,4%ecologisch
53,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie34,7%
36,6%Politieke participatie47,4%
52,3%Woonomgeving47,6%
55,9%Wonen52,2%
44,0%Veiligheid42,9%
56,2%Onderwijs60,0%
26,2%Gezonde leefstijl37,2%
29,0%Gezondheidszorg60,8%
46,8%Kunst en cultuur32,2%
29,3%Economische participatie63,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
34,7%Maatschappelijke participatieA
47,4%Politieke participatieB
47,6%WoonomgevingC
52,2%WonenD
42,9%VeiligheidE
60,0%OnderwijsF
37,2%Gezonde leefstijlG
60,8%GezondheidszorgH
32,2%Kunst en cultuurI
63,6%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem48,9%
44,1%Water49,9%
37,9%Afval en grondstoffen30,9%
45,9%Energie49,3%
25,5%Natuur en landschap24,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder53,8%
55,5%Lucht53,9%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
48,9%BodemA
49,9%WaterB
30,9%Afval en grondstoffenC
49,3%EnergieD
24,4%Natuur en landschapE
53,8%Externe veiligheid en hinderF
53,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,0%
46,3%Arbeid65,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
34,8%Kennis47,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,0%ConcurrentievermogenA
65,0%ArbeidB
40,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,8%KennisE