Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Drechterland

Drechterland

51,4%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
45,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie56,8%
36,6%Politieke participatie52,7%
52,3%Woonomgeving46,8%
55,9%Wonen52,0%
44,0%Veiligheid57,4%
56,2%Onderwijs46,8%
26,2%Gezonde leefstijl48,2%
29,0%Gezondheidszorg61,9%
46,8%Kunst en cultuur22,1%
29,3%Economische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
56,8%Maatschappelijke participatieA
52,7%Politieke participatieB
46,8%WoonomgevingC
52,0%WonenD
57,4%VeiligheidE
46,8%OnderwijsF
48,2%Gezonde leefstijlG
61,9%GezondheidszorgH
22,1%Kunst en cultuurI
69,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem72,1%
44,1%Water56,0%
37,9%Afval en grondstoffen50,7%
45,9%Energie27,4%
25,5%Natuur en landschap20,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder86,5%
55,5%Lucht53,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
72,1%BodemA
56,0%WaterB
50,7%Afval en grondstoffenC
27,4%EnergieD
20,6%Natuur en landschapE
86,5%Externe veiligheid en hinderF
53,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen48,0%
46,3%Arbeid56,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid37,3%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
34,8%Kennis40,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
48,0%ConcurrentievermogenA
56,1%ArbeidB
37,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,9%KennisE