Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Brielle

Brielle

49,1%sociaal-cultureel
38,9%ecologisch
51,4%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie36,9%
36,6%Politieke participatie46,0%
52,3%Woonomgeving51,8%
55,9%Wonen49,8%
44,0%Veiligheid55,0%
56,2%Onderwijs54,5%
26,2%Gezonde leefstijl29,9%
29,0%Gezondheidszorg50,1%
46,8%Kunst en cultuur56,8%
29,3%Economische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
36,9%Maatschappelijke participatieA
46,0%Politieke participatieB
51,8%WoonomgevingC
49,8%WonenD
55,0%VeiligheidE
54,5%OnderwijsF
29,9%Gezonde leefstijlG
50,1%GezondheidszorgH
56,8%Kunst en cultuurI
59,9%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem65,6%
44,1%Water18,2%
37,9%Afval en grondstoffen33,7%
45,9%Energie27,7%
25,5%Natuur en landschap27,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder45,8%
55,5%Lucht54,5%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
65,6%BodemA
18,2%WaterB
33,7%Afval en grondstoffenC
27,7%EnergieD
27,0%Natuur en landschapE
45,8%Externe veiligheid en hinderF
54,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,8%
46,3%Arbeid58,7%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid34,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,5%
34,8%Kennis45,3%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,8%ConcurrentievermogenA
58,7%ArbeidB
34,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,3%KennisE