Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel

40,7%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
54,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie33,3%
36,6%Politieke participatie40,0%
52,3%Woonomgeving41,1%
55,9%Wonen65,6%
44,0%Veiligheid38,5%
56,2%Onderwijs52,7%
26,2%Gezonde leefstijl29,8%
29,0%Gezondheidszorg43,8%
46,8%Kunst en cultuur33,1%
29,3%Economische participatie28,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
33,3%Maatschappelijke participatieA
40,0%Politieke participatieB
41,1%WoonomgevingC
65,6%WonenD
38,5%VeiligheidE
52,7%OnderwijsF
29,8%Gezonde leefstijlG
43,8%GezondheidszorgH
33,1%Kunst en cultuurI
28,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem51,8%
44,1%Water50,5%
37,9%Afval en grondstoffen22,8%
45,9%Energie58,3%
25,5%Natuur en landschap26,9%
55,1%Externe veiligheid en hinder46,1%
55,5%Lucht64,3%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
51,8%BodemA
50,5%WaterB
22,8%Afval en grondstoffenC
58,3%EnergieD
26,9%Natuur en landschapE
46,1%Externe veiligheid en hinderF
64,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,2%
46,3%Arbeid57,5%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid35,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,2%
34,8%Kennis56,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,2%ConcurrentievermogenA
57,5%ArbeidB
35,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,1%KennisE