Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Delft

Delft

49,7%sociaal-cultureel
51,7%ecologisch
63,8%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie36,0%
36,6%Politieke participatie61,3%
52,3%Woonomgeving35,7%
55,9%Wonen66,1%
44,0%Veiligheid35,7%
56,2%Onderwijs59,8%
26,2%Gezonde leefstijl45,5%
29,0%Gezondheidszorg57,6%
46,8%Kunst en cultuur65,9%
29,3%Economische participatie32,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
36,0%Maatschappelijke participatieA
61,3%Politieke participatieB
35,7%WoonomgevingC
66,1%WonenD
35,7%VeiligheidE
59,8%OnderwijsF
45,5%Gezonde leefstijlG
57,6%GezondheidszorgH
65,9%Kunst en cultuurI
32,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem42,2%
44,1%Water57,4%
37,9%Afval en grondstoffen47,8%
45,9%Energie42,1%
25,5%Natuur en landschap76,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder36,0%
55,5%Lucht60,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
42,2%BodemA
57,4%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
42,1%EnergieD
76,0%Natuur en landschapE
36,0%Externe veiligheid en hinderF
60,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen61,0%
46,3%Arbeid66,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid45,2%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden73,8%
34,8%Kennis72,8%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
61,0%ConcurrentievermogenA
66,1%ArbeidB
45,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
73,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
72,8%KennisE