Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gorinchem

Gorinchem

48,2%sociaal-cultureel
42,6%ecologisch
53,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie42,0%
36,6%Politieke participatie47,3%
52,3%Woonomgeving47,9%
55,9%Wonen67,5%
44,0%Veiligheid38,7%
56,2%Onderwijs60,9%
26,2%Gezonde leefstijl32,5%
29,0%Gezondheidszorg45,2%
46,8%Kunst en cultuur62,7%
29,3%Economische participatie37,7%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
42,0%Maatschappelijke participatieA
47,3%Politieke participatieB
47,9%WoonomgevingC
67,5%WonenD
38,7%VeiligheidE
60,9%OnderwijsF
32,5%Gezonde leefstijlG
45,2%GezondheidszorgH
62,7%Kunst en cultuurI
37,7%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem40,1%
44,1%Water50,3%
37,9%Afval en grondstoffen38,8%
45,9%Energie38,6%
25,5%Natuur en landschap47,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder41,7%
55,5%Lucht40,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
40,1%BodemA
50,3%WaterB
38,8%Afval en grondstoffenC
38,6%EnergieD
47,8%Natuur en landschapE
41,7%Externe veiligheid en hinderF
40,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,7%
46,3%Arbeid62,6%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid33,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
34,8%Kennis61,7%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,7%ConcurrentievermogenA
62,6%ArbeidB
33,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
61,7%KennisE