Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gouda

Gouda

50,3%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
55,3%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie41,9%
36,6%Politieke participatie55,8%
52,3%Woonomgeving38,0%
55,9%Wonen72,0%
44,0%Veiligheid35,3%
56,2%Onderwijs59,5%
26,2%Gezonde leefstijl52,3%
29,0%Gezondheidszorg51,0%
46,8%Kunst en cultuur61,8%
29,3%Economische participatie35,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
41,9%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
38,0%WoonomgevingC
72,0%WonenD
35,3%VeiligheidE
59,5%OnderwijsF
52,3%Gezonde leefstijlG
51,0%GezondheidszorgH
61,8%Kunst en cultuurI
35,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem44,2%
44,1%Water43,8%
37,9%Afval en grondstoffen57,7%
45,9%Energie47,8%
25,5%Natuur en landschap64,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder45,0%
55,5%Lucht64,0%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
44,2%BodemA
43,8%WaterB
57,7%Afval en grondstoffenC
47,8%EnergieD
64,0%Natuur en landschapE
45,0%Externe veiligheid en hinderF
64,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen55,4%
46,3%Arbeid58,1%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid44,6%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,0%
34,8%Kennis56,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
55,4%ConcurrentievermogenA
58,1%ArbeidB
44,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,4%KennisE