Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

's-Gravenhage (gemeente)

's-Gravenhage (gemeente)

43,0%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
53,2%economisch

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie26,4%
36,6%Politieke participatie52,3%
52,3%Woonomgeving36,1%
55,9%Wonen60,9%
44,0%Veiligheid33,3%
56,2%Onderwijs55,0%
26,2%Gezonde leefstijl32,5%
29,0%Gezondheidszorg45,7%
46,8%Kunst en cultuur59,2%
29,3%Economische participatie28,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
26,4%Maatschappelijke participatieA
52,3%Politieke participatieB
36,1%WoonomgevingC
60,9%WonenD
33,3%VeiligheidE
55,0%OnderwijsF
32,5%Gezonde leefstijlG
45,7%GezondheidszorgH
59,2%Kunst en cultuurI
28,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem23,4%
44,1%Water66,2%
37,9%Afval en grondstoffen31,2%
45,9%Energie48,9%
25,5%Natuur en landschap62,0%
55,1%Externe veiligheid en hinder43,7%
55,5%Lucht62,8%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
23,4%BodemA
66,2%WaterB
31,2%Afval en grondstoffenC
48,9%EnergieD
62,0%Natuur en landschapE
43,7%Externe veiligheid en hinderF
62,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen58,4%
46,3%Arbeid55,0%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid38,0%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,1%
34,8%Kennis58,4%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
58,4%ConcurrentievermogenA
55,0%ArbeidB
38,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
58,4%KennisE