Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam

52,8%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
49,9%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie53,5%
36,6%Politieke participatie55,0%
52,3%Woonomgeving47,6%
55,9%Wonen49,2%
44,0%Veiligheid55,3%
56,2%Onderwijs57,4%
26,2%Gezonde leefstijl41,0%
29,0%Gezondheidszorg58,2%
46,8%Kunst en cultuur38,0%
29,3%Economische participatie72,5%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
53,5%Maatschappelijke participatieA
55,0%Politieke participatieB
47,6%WoonomgevingC
49,2%WonenD
55,3%VeiligheidE
57,4%OnderwijsF
41,0%Gezonde leefstijlG
58,2%GezondheidszorgH
38,0%Kunst en cultuurI
72,5%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem46,5%
44,1%Water55,0%
37,9%Afval en grondstoffen42,3%
45,9%Energie45,4%
25,5%Natuur en landschap49,3%
55,1%Externe veiligheid en hinder51,2%
55,5%Lucht35,7%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
46,5%BodemA
55,0%WaterB
42,3%Afval en grondstoffenC
45,4%EnergieD
49,3%Natuur en landschapE
51,2%Externe veiligheid en hinderF
35,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen54,0%
46,3%Arbeid62,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid40,5%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,0%
34,8%Kennis45,1%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
54,0%ConcurrentievermogenA
62,2%ArbeidB
40,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,1%KennisE