Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hellevoetsluis

Hellevoetsluis

44,8%sociaal-cultureel
40,4%ecologisch
47,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie37,8%
36,6%Politieke participatie43,4%
52,3%Woonomgeving41,3%
55,9%Wonen65,1%
44,0%Veiligheid49,8%
56,2%Onderwijs46,6%
26,2%Gezonde leefstijl30,9%
29,0%Gezondheidszorg45,8%
46,8%Kunst en cultuur45,5%
29,3%Economische participatie42,3%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
37,8%Maatschappelijke participatieA
43,4%Politieke participatieB
41,3%WoonomgevingC
65,1%WonenD
49,8%VeiligheidE
46,6%OnderwijsF
30,9%Gezonde leefstijlG
45,8%GezondheidszorgH
45,5%Kunst en cultuurI
42,3%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem52,4%
44,1%Water24,0%
37,9%Afval en grondstoffen29,2%
45,9%Energie30,1%
25,5%Natuur en landschap21,6%
55,1%Externe veiligheid en hinder60,3%
55,5%Lucht65,4%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
52,4%BodemA
24,0%WaterB
29,2%Afval en grondstoffenC
30,1%EnergieD
21,6%Natuur en landschapE
60,3%Externe veiligheid en hinderF
65,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen59,1%
46,3%Arbeid52,8%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid29,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,1%
34,8%Kennis29,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
59,1%ConcurrentievermogenA
52,8%ArbeidB
29,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,5%KennisE