Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht

51,5%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
53,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie48,9%
36,6%Politieke participatie51,1%
52,3%Woonomgeving47,6%
55,9%Wonen58,2%
44,0%Veiligheid54,2%
56,2%Onderwijs57,6%
26,2%Gezonde leefstijl35,7%
29,0%Gezondheidszorg60,1%
46,8%Kunst en cultuur36,7%
29,3%Economische participatie64,8%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
48,9%Maatschappelijke participatieA
51,1%Politieke participatieB
47,6%WoonomgevingC
58,2%WonenD
54,2%VeiligheidE
57,6%OnderwijsF
35,7%Gezonde leefstijlG
60,1%GezondheidszorgH
36,7%Kunst en cultuurI
64,8%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem56,7%
44,1%Water56,6%
37,9%Afval en grondstoffen39,0%
45,9%Energie45,7%
25,5%Natuur en landschap46,4%
55,1%Externe veiligheid en hinder59,7%
55,5%Lucht62,6%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
56,7%BodemA
56,6%WaterB
39,0%Afval en grondstoffenC
45,7%EnergieD
46,4%Natuur en landschapE
59,7%Externe veiligheid en hinderF
62,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen52,3%
46,3%Arbeid57,3%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid42,8%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,5%
34,8%Kennis51,9%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
52,3%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
42,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,9%KennisE