Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel42,4%
ecologisch46,5%
economisch47,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stede Broec

Stede Broec

50,4%sociaal-cultureel
51,5%ecologisch
45,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
48,1%Maatschappelijke participatie52,1%
36,6%Politieke participatie50,3%
52,3%Woonomgeving43,0%
55,9%Wonen63,6%
44,0%Veiligheid51,0%
56,2%Onderwijs49,8%
26,2%Gezonde leefstijl44,4%
29,0%Gezondheidszorg62,6%
46,8%Kunst en cultuur28,2%
29,3%Economische participatie59,4%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie36,6%
CWoonomgeving52,3%
DWonen55,9%
EVeiligheid44,0%
FOnderwijs56,2%
GGezonde leefstijl26,2%
HGezondheidszorg29,0%
IKunst en cultuur46,8%
JEconomische participatie29,3%
52,1%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
43,0%WoonomgevingC
63,6%WonenD
51,0%VeiligheidE
49,8%OnderwijsF
44,4%Gezonde leefstijlG
62,6%GezondheidszorgH
28,2%Kunst en cultuurI
59,4%Economische participatieJ

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,8%
44,1%Water47,0%
37,9%Afval en grondstoffen39,4%
45,9%Energie35,7%
25,5%Natuur en landschap38,8%
55,1%Externe veiligheid en hinder70,6%
55,5%Lucht70,2%
ABodem61,4%
BWater44,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie45,9%
ENatuur en landschap25,5%
FExterne veiligheid en hinder55,1%
GLucht55,5%
58,8%BodemA
47,0%WaterB
39,4%Afval en grondstoffenC
35,7%EnergieD
38,8%Natuur en landschapE
70,6%Externe veiligheid en hinderF
70,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
51,8%Concurrentievermogen56,5%
46,3%Arbeid52,2%
42,3%Infrastructuur en bereikbaarheid43,4%
61,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
34,8%Kennis21,5%
AConcurrentievermogen51,8%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis34,8%
56,5%ConcurrentievermogenA
52,2%ArbeidB
43,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
21,5%KennisE